Nieuwsbrief

       

  

VIDA  (Vrouwen In Dongen Actief)                                                    Nieuwsbrief januari 2023     

Beste VIDA leden.

Allereerst willen wij als bestuur van VIDA u en uw gezinsleden een gelukkig en gezond 2023 toewensen.

Graag nodigen wij u uit voor onze  JAARVERGADERING  die gehouden zal worden op woensdag 11 januari 2023 in “De Viersprong”, Kanaalstraat 10 in Dongen.

Aanvang: 19.30 uur.

            Het programmma is als volgt:

       –  Ontvangst met koffie/thee

       –  Opening door de voorzitter

       –  Kasverslag  2022 + uitslag kascontrole

            –  Jaarverslag 2022

       –  Nieuwsbrief + boekje doornemen

       –  Huishoudelijk reglement bespreken

       –  Afscheid bestuurslid Netty Buitelaar

       –  Rondvraag

       –  Ontspannend gedeelte

            –  Verloting

            –  Sluiting

Belangrijk bericht betreffende de contributie:

De contributie blijft in 2023 €35,00. Wilt u de contributie zo spoedig mogelijk overmaken via RABObank rek.nr. NL13RABO0111903289 t.n.v. VIDA. U kunt het ook contant betalen bij een van de bestuursleden voor 11 januari 2023 of bij de jaarvergadering, maar dan graag in gesloten envelop voorzien van naam en adres. Bij voorbaat dank.

Ontspannend gedeelte.

Deze avond zal verzorgd worden door de cabaretgroep  “De Gulle Lach”. Deze groep bestaat uit 6 dames en 6 heren. Ze brengen een gevarieerd programma met liedjes en sketches.

En……ze zijn er van overtuigd dat er veel gelachen zal worden.

Dinsdag 24 januari 13.30 uur: Slagerij van Strien, Hoofdstraat 64, ’s Gravenmoer.

Ontvangst met koffie en iets lekkers. Marco gaat ons tijdens deze rondleiding iets vertellen over zijn producten, werkwijzen en natuurlijk ons laten genieten van lekkere hapjes en drankjes. Het zal u aan niets ontbreken. We gaan hier op eigen gelegenheid naar toe. Afsluiting: 15.30/16.00 uur.

De kosten bij een minimum van 20 personen zijn: € 12,50. Bij opgave betalen. Tel.nr.

Trees 06-40454068

Vrijdag 3 februari 14.00 uur: Bowling Merlijn, Klappeijstraat 8-14, Oosterhout.

Traditiegetrouw ook dit jaar weer een uurtje bowlen van 14.00 tot 15.00 uur. We gaan hier op eigen gelegenheid naar toe. Consumpties voor eigen rekening.

De kosten zijn € 5,00. Bij opgave betalen. Tel.nr.Jeanne: 317500 / 0633822348

Donderdag 23 februari 13.30 uur: Creatieve middag.

Locatie: Lia Verkooijen, Meerkoethof 6, Dongen.

We gaan deze middag 3 schaaltjes stippen met porseleinverf. Er zullen voldoende voorbeeldjes aanwezig zijn. Je mag zelf ook een afbeelding meebrengen natuurlijk, dan kun je er een persoonlijke touch aan geven. Voorbeeld is te zien bij de jaarvergadering.

De kosten zijn € 5,00 incl. materiaal en koffie/thee. Bij opgave betalen.

Contactpersoon: Ineke Magielse tel.nr. 06-15472592

Donderdag 9 maart 12.00 uur: Lunchen Rooi Pannen, Doctor Ahausstraat 1, Tilburg.

We gaan weer lekker lunchen bij de Rooi Pannen, een 3-gangen lunch. Altijd weer een verrassing wat er geserveerd gaat worden. Hier gaan we op eigen gelegenheid naar toe.

De kosten zijn € 12,50 excl. drankjes. Bij opgave betalen. Tel.nr.Jeanne: 317500 / 0633822348

Verder hoopt het bestuur dat wij er met z’n allen weer een gezellig, creatief en actief jaar van gaan maken.

Tot ziens op de jaarvergadering.

Het bestuuur.

P.S.:

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht:

Als u zich opgeeft voor een activiteit en er is geen geldige reden voor uw afwezigheid, kunnen wij helaas geen geld teruggeven. Ook wij moeten het aantal opgegeven personen betalen.

Alvast bedankt voor uw begrip.