Nieuwsbrief

Beste VIDA leden.

Allereerst willen wij als bestuur van VIDA u en uw gezinsleden een gelukkig en gezond 2024 toewensen.

Graag nodigen wij u uit voor onze  JAARVERGADERING  die gehouden zal worden op woensdag 10 januari 2024 in “De Viersprong”, Kanaalstraat 10 in Dongen.

Aanvang: 19.30 uur.

            Het programmma is als volgt:

       –  Ontvangst met koffie/thee

       –  Opening door de voorzitter

       –  Kasverslag  2023 + uitslag kascontrole

       –  Jaarverslag 2023

       –  Nieuwsbrief + boekje doornemen

       –  Rondvraag

       –  Ontspannend gedeelte

        –  Verloting

       –  Sluiting

Belangrijk bericht betreffende de contributie:

De contributie blijft in 2024 €35,00. Wilt u de contributie zo spoedig mogelijk overmaken via RABObank rek.nr. NL13RABO0111903289 t.n.v. VIDA. U kunt het ook contant betalen bij een van de bestuursleden voor 10 januari 2024 of bij de jaarvergadering, maar dan graag in gesloten envelop voorzien van naam en adres. Bij voorbaat dank.

Ontspannend gedeelte.

Deze avond zal verzorgd worden door de energieke zanggroep “Trekdrop en de Zuurtjes”. De groep bestaat uit 7 dames. Ze brengen liedjes ten gehore op een cabaretachtige, speelse manier. Het zal een gezellige avond worden. Zij hebben er zin in!

En……wij zijn er van overtuigd dat iedereen er van gaat genieten.

Woensdag 24 januari 14.00 uur: Spellenmiddag bij de Viersprong.

We gaan deze middag gezellig allerlei spellen spelen. Als u zelf een leuk spel heeft om dit met anderen te spelen, breng het dan mee, voorzien van je naam.

De kosten zijn € 6,00, dit is voor 2x drankje en wat lekkers. Bij opgave betalen.

Tel.nr.Nel: 06-46574887

Donderdag 15 februari 14.00 uur: Bowling Merlijn, Klappeijstraat 8-14, Oosterhout.

Traditiegetrouw ook dit jaar weer een uurtje bowlen van 14.00 tot 15.00 uur. We gaan hier op eigen gelegenheid naar toe. Consumpties voor eigen rekening.

De kosten zijn € 4,50. Bij opgave betalen. Tel.nr.Jeanne: 317500 / 0633822348

Woensdag 6 maart 12.00 uur: Lunchen Rooi Pannen, Doctor Ahausstraat 1, Tilburg.

We gaan weer lekker lunchen bij de Rooi Pannen, een 3-gangen lunch. Altijd weer een verrassing wat er geserveerd gaat worden. Hier gaan we op eigen gelegenheid naar toe.

De kosten zijn € 14,95 excl. drankjes. Bij opgave betalen. Tel.nr.Jeanne: 317500 / 0633822348

Verder hoopt het bestuur dat wij er met z’n allen weer een gezellig, creatief en actief jaar van gaan maken.

Tot ziens op de jaarvergadering.

Het bestuuur.

P.S.:

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht:

Als u zich opgeeft voor een activiteit en er is geen geldige reden voor uw afwezigheid, kunnen wij helaas geen geld teruggeven. Ook wij moeten het aantal opgegeven personen betalen.

Alvast bedankt voor uw begrip.